Пречистване на Черен Дроб (лекция/дискусия)

qbalka-morkov-celina-cveklo-krastavica-fresh-sok Преходните сезони са идеален момент за преминаване през пречистващи тялото процедури. Има много способи, които използват различни методи и имат различни цели. В неделя ще си говорим конкретно за това как и защо се прави пречистване на черен дроб със зехтин.

За съжаление, ние живеем в силно токсична среда, а именно черният дроб е отговорен за изхвърлянето на токсините от тялото. Чиста храна можем да намерим само от някоя баба в забравено от бога село, чист въздух само извън града, навиците и обществото, в което живеем, ни подтикват към консумация на алкохол, тютюн и вредна храна.

Tъй като всички токсини трябва да бъдат филтрирани и изхвърлени именно от черния дроб, той често е пренатоварен и в следствие малко по малко се задръства и затлачва. С времето, ако на това не се обърне внимание се нарушава функционирането на органа и съответно се задълбочава токсификацията на тялото.

Теми на разговор:
– Защо да пречистваме тялото?
– Как и кога да пречистваме?
– Подробна информация за пречистване със зехтин.

Водещ: Тина
Вход: Дарение