Сетивни игри с Ралица и Ина

Очите – прозорец към душата.
Дъхът – врата към сърцето.
Слухът – коридор към вселената.
 
Чрез сетивните портали 

получаваме информацията от външния свят, интерпретирайки която създаваме преставата си за него и за своето място в него. Разширяването на възпроятията ни тогава става начин да събудим креативната енергия на сътворители на живота си и да се докоснем до латентната божествената енергия у себе си.
 

[…]